Information

Ladda ned

Icon representing an icon       


Stadgar
Årsredovisningar

  

Information om Brf Tigern 1

Allmän information
Bygg
år: 2006
Antal lägenheter: 32 st
Finns barnvagnsrum? Ja
Finns cykelförråd? Ja
Finns festlokal? Nej
Finns hobbyrum? Nej
Finns övernattningsrum/gästlägenhet? Nej
Är föreningens tomt friköpt eller är det tomträtt? Marken är friköpt
Är det en äkta bostadsrättsförening? Ja
Finns en gemensam tvättstuga? Nej
Gemensamma lokaler/utrymmen? Nej, inget utöver cykelförråd och barnvagnsrum
Gemensam uteplats/innergård (grill, utemöbler m.m.) Nej
P-plats och/eller garage? Ja, i huset finns ett kallgarage med 27 stycken parkeringsplatser. 
Parkeringsmöjligheter i området Utanför huset finns gatuparkering både för boende och gäster.
Finns det något förråd som tillhör lägenheten? Nej, förråden finns i lägenheterna.
Finns det möjlighet att hyra extra förråd? Nej.

Avgifter
Vad ingår i månadsavgiften? I avgiften ingår vatten, värme, basutbud av tv-kanaler från Tele 2 samt internet 1000/1000 från Stockholm Stadsnät. 
Har föreningen något gemensamt el/vatten abonnemang? Föreningen har ett gemensamt elabonnemang där debitering sker till medlemmen utefter förbrukning två månader efter förbrukningen.   
Planerade avgiftshöjningar (när och %)? Ja, Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med sex procent (6 %) den 1 januari 2024. Höjningen motiveras framförallt av ökade räntekostnader på föreningens lån men även på ökade kostnader för fjärrvärme och servicetjänster.
Överlåtelseavgift Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5% av ett prisbasbelopp vilket betalas av säljaren.

Överlåtelse & Medlemskap
Accepterar föreningen juridiska personer som medlemmar? Nej
Accepterar föreningen delat ägande, dvs. att föräldrar köper en lägenhet och låter sitt barn bo i den? Ja
Till vem ska vi skicka medlemsansökan vid försäljning? Medlemsansökan hanteras av den ekonomiska förvaltaren SBS tjänst mäklarservice. Läs mer på här
Vem har hand om föreningens ekonomiska förvaltning? SBC

Övrigt
Föreningens hemsida: www.tigern1.se 
Styrelsen kan nås på: